Danh sách khách hàng tại Việt Nam

1. Công ty SL electric (LG)

2. Công ty Haengsung (LG)

3. Công ty Bucheon HP (LG)

4. Công ty Bucheon Đồng Nai (LG)

5. Công ty Hanwha Tech Win ( Bắc Ninh)

6. Công ty Kimpark ( VIệt Nam)

7. Công ty Huyndai HS ( Bình Dương )

8. Công ty Sungjin ( Vũng Tàu )

9. Công ty Shinjji ( Bình Dương )

10. Công ty BK Tech

11. Công ty Phúc Anh

12. Công ty Minh Long

13. Công ty Việt Hùng

14. Công ty Auto HP

15. Công ty Uju Korea

16. Công ty Kiệt Phong

17. Công ty Sebong (Korea)

18. Công ty Posco (Hải Dương)

...

Quản lý khách hàng Mr Cương: 09226.18868 / Sales Email : caiselecvina@gmail.com

Khách hàng
Chứng nhận tiêu chuẩn
Liên hệ Phòng Kinh Doanh
Hỗ trợ Online

Mr. Cương/Sales Manager - 09226.18868